Huslejeinkasso er en særlig disciplin indenfor inkasso, idet det oftest ikke blot handler om at inddrive dit tilgodehavende, men også at få lejer sat ud af lejemålet.

Når lejer undlader at betale husleje, bør man som udlejer hurtigst muligt sende et påkrav med varsel om, at lejeaftalen ophæves, medmindre betaling sker indenfor lovens frist.

Vi kan hjælpe dig med at formulere påkravet korrekt, og vi kan hjælpe med at få lejer sat ud og inddrive dit tilgodehavende, såfremt lejer fortsat ikke betaler.

Lejelovgivningen indeholder rigtig mange krav, som skal være overholdt, før man kan ophæve en lejeaftale, herunder at beløbet er opgjort korrekt, at varsler er overholdt, og at påkrav og ophævelsesskrivelser er formuleret korrekt.

Har du derfor penge til gode hos en lejer, anbefaler vi dig, at du altid kontakter os, og lader os varetage dine interesser i forbindelse med at få sat lejer ud.