Har du penge til gode, kan det i visse tilfælde være en fordel at erklære skyldner konkurs. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Vi foretager en vurdering for dig af, om der er mulighed for at begære skyldner konkurs, og om det vil være en fordel for dig i det konkrete tilfælde.

Ved en konkurs forhindrer man skyldner i at optage ny gæld, og man får stoppet for, at skyldner kan bruge penge til andre formål, f.eks. at betale andre kreditorer ud før dig. Visse betalinger som skyldner har foretaget i tiden op til konkursen kan desuden kræves tilbage, fra dem som har modtaget penge fra skyldner.

Vi sørger for at indgive konkursbegæring for fogedretten og følger sagen til dørs på dine vegne.