Har du pantebreve i fast ejendom, hvor skyldner misligholder betalingerne?

Vi hjælper dig med at inddrive gælden, både ved kontakt til skyldner og gennem evt. tvangsauktion over ejendommen.

Vi har mange års erfaring med denne special disciplin, og vi vil gøre alt for at du får dine penge hjem.