Har du et krav mod skyldner, som er fastslået ved dom, eller på et pantebrev som skyldner har misligholdt, er der mulighed for at få udlæg i skyldners aktiver og derefter sælge dem på tvangsauktion.

Det kan f.eks. dreje sig om skyldners hus, bil, smartphone eller andre af skyldners ejendele af væsentlig værdi.

Tvangsauktion over fast ejendom er en særlig kategori, som det kræver stor ekspertise at varetage. Vi gennemfører hvert år en lang række tvangsauktioner over fast ejendom på vegne af kreditorer eller som bobestyrer.

Hvis du ønsker at inddrive dit tilgodehavende gennem salg af skyldners ejendele, så kontakt os og vi sørger for alt det praktiske.