Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, inden I kan sende et krav til inkasso.

Faktura

Der skal være sendt en faktura til kunden, som skal indeholde følgende:

  1. Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.
  2. Kundens fulde navn (og evt. gerne CVR-nr.)
  3. Fakturanummer
  4. Dato
  5. Hvortil betaling skal ske

Derudover bør oplyses forfaldsdato, og såfremt I ønsker at opkræve en højere rente ved for sen betaling (kun overfor virksomheder), skal renten også oplyses, og fra hvornår der påløber renter. Er andet ikke aftalt, påløber der renter 30 dage fra fakturadatoen med Nationalbankens udlånsrente + 8%.

Rykkerskrivelse(r)

Der skal som minimum sendes én rykkerskrivelse, inden kravet kan tages til inkasso, og skrivelsen skal indeholde et varsel om inkasso.

Mange virksomheder vælger imidlertid at sende op til 3 rykkerskrivelser, inden sagen overdrages til inkasso. Dette ofte af hensyn til at beholde et fornuftigt forhold til kunden. Det er desuden et krav for, at vi kan registrere debitor i RKI, at der er sendt mindst 3 rykkere.

For hver rykkerskrivelse kan pålægges et gebyr på 100 kr., dog max. for 3 rykkerskrivelser, og kun hvis der er gået mindst 10 dage mellem fremsendelsen af hver rykker.

Ved krav overfor erhvervsdrivende er du desuden berettiget til et kompensationsbeløb på 310 kr., som påløber allerede i det øjeblik kunden ikke betaler inden forfaldsdagen.

Som abonnementskunde hos os hjælper vi jer med opsætning af rykkerprocedure i virksomheden.

Rykkerservice

Ønsker I ikke selv at stå for rykkerproceduren, kan I med fordel benytte vores rykkerserviceBlot send os en kopi af fakturaen, så sørger vi for at rykke, når betalingsfristen er udløbet.

… og så til inkasso

Når I har sendt den sidste rykkerskrivelse, som indeholder varsel om overdragelse af sagen til inkasso, så kan vi tage kravet til inkasso.

Det er vigtigt, at I sørger for at gøre os opmærksom på det, hvis debitor har gjort indsigelser mod kravet. Også selv om I mener, at indsigelserne er fuldstændig ubegrundede.

Se her hvordan du sender sagen til inkasso hos os.