Det kan desværre ikke helt forhindres, at man som virksomhed indimellem har en kunde, som ikke betaler sin regning.

Men der er alligevel meget du kan gøre, for at begrænse risikoen.

Forudbetaling

Kræv forudbetaling hvis det er muligt. På den måde får du pengene, før du afleverer varen.

I mange aftaleforhold er det ikke unormalt, at i hvert fald de første køb, som en ny kunde laver, er mod forudbetaling.

Undersøg kundens kreditværdighed

Dette kan gøres på flere måder. Der kan søges i RKIs register, om kunden er registreret i RKI. Der kan foretages et kredittjek, og du kan gennemgå kundens seneste årsregnskab (hvis kunden er en virksomhed).

Bankgaranti

Hvis der er tale om større beløb, er det ikke unormalt at kræve en bankgaranti for, at betalingen kommer. I så fald er det kundens bank, der skal betale, hvis kunden ikke selv kan eller vil.

Banken laver her selv en undersøgelse af kundens kreditværdighed, inden de tager stilling til, om de vil stille en bankgaranti. Kunden vil dog have omkostninger ved at stille garantien.

Kreditforsikring

Du kan tegne en kreditforsikring, hvor forsikringen beskytter dig mod kundens manglende evne til at betale sine regninger.

Ejendomsforbehold

Ved visse salg vil der være mulighed for at tage et ejendomsforbehold i den solgte genstand, således at ejendomsretten til genstanden først overgår til kunden, når hele købesummen er betalt. Dette ses f.eks. ofte indenfor bilhandel.

Aftalegrundlaget skal være i orden

Skriftlige aftaler hvoraf det klart fremgår, hvad I har aftalt og til hvilken pris, vil gøre det væsentligt nemmere at inddrive dit tilgodehavende. Det ses desværre alt for ofte, at aftalegrundlaget er uklart, eller der er sket ændringer, som har fordyret arbejdet, men som af en eller anden årsag aldrig er blevet skrevet ned og bekræftet af kunden, som nu protesterer mod den forhøjede regning. Denne type tvister ender meget ofte i meget dyre og meget langvarige retssager.

Med klare, skriftlige aftaler gennem hele forløbet kan du beskytte dig selv mod urimelige indsigelser fra dine kunder, og du vil lette vores arbejde med at inddrive pengene for dig.